Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

louecraft
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viapareidolie pareidolie
Sponsored post
feedback2020-admin
louecraft

April 22 2015

louecraft
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

April 07 2015

louecraft
0559 df7a 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
louecraft
0607 9392
Reposted fromnazarena nazarena
louecraft
0836 6ca7
Reposted fromHedgehoginthefog Hedgehoginthefog
louecraft
1028 d077 500
Reposted fromprecelka precelka
louecraft
7941 3e85
Reposted frompaulajna paulajna
louecraft
Reposted frombluephoenix bluephoenix
louecraft
0899 f5dd 500
14.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie
louecraft
3447 efaf 500
19. 
To moje przemyślonko życia i przyszło mi do głowy tak nagle, że musiałam je od razu tutaj wkleić, dlatego nie ma żadnego rysunku czy czegokolwiek :o
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie
louecraft
1708 6a47 500
Reposted fromkociola kociola viapareidolie pareidolie
louecraft
0170 b92a
Reposted fromdarkandtwistyinside darkandtwistyinside viamajj majj
louecraft
6619 95fe 500
26.

February 23 2015

louecraft
1812 cb86
Reposted fromfitspro fitspro viapuremind puremind
louecraft
Shae lives well
Reposted fromweightless weightless viapuremind puremind

February 20 2015

louecraft
5845 8d4b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarossana rossana

February 15 2015

louecraft
8548 9a46
Reposted fromcalifornia-love california-love viapuremind puremind
louecraft
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viarossana rossana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...